Standardowy interfejs do połączeń z strukturami kontrolnymi wyższego poziomu

  • Połączenie z strukturami kontrolnymi wyższego poziomu poprzez wspólne protokoły interfejsu
  • Zoptymalizowany interfejs do Ecoclean Service
  • Usługa automatycznych powiadomień email

Downloadform pdf