• Systemy czyszczenia wodnego, np. systemy jedno- i dwukomorowe, systemy zanurzeniowe in-line
  • Seryjne ultradźwiękowe systemy zanurzeniowe jako rozwiązania standardowe i specjalne
  • Systemy czyszczenia rozpuszczalnikami jako instalacje jedno- i dwukomorowe
  • Systemy specjalne do czyszczenia wodnego i rozpuszczalnikowego, np. bardzo dużych elementów
  • Wysokociśnieniowe czyszczenie rozpuszczalnikami (od 10 do 16 barów)
  • Elastyczne technologie procesowe, np. natryskiwanie, zanurzanie, zalewanie ciśnieniowe, zalewanie wtryskowe, ultradźwięki - także o wielu częstotliwościach, ultradźwięki plus, czyszczenie pod ciśnieniem pulsacyjnym (PPC), plazma niskociśnieniowa
  • Obróbka mediów dostosowana do technologii czyszczenia, procesu, zanieczyszczeń, wymogów czystości i przepustowości, np. destylacja, wyparka próżniowa, ultrafiltracja, system wody dejonizowanej, system dejonizowanej wody ultraczystej, osmoza, roztwór odsalający.
  • Częściowa i pełna automatyzacja, w tym transport towarów za pomocą przenośników rolkowych, robotów lub bramek załadowczych.

High Tech & High Purity

Skuteczne rozwiązania w zakresie czyszczenia elementów o wysokiej czystości

High Tech & High Purity

Skuteczne rozwiązania w zakresie czyszczenia elementów o wysokiej czystości

High Tech & High Purity

Skuteczne rozwiązania w zakresie czyszczenia elementów o wysokiej czystości

High Tech & High Purity

Skuteczne rozwiązania w zakresie czyszczenia elementów o wysokiej czystości

High Tech & High Purity

Skuteczne rozwiązania w zakresie czyszczenia elementów o wysokiej czystości

High Tech & High Purity

Skuteczne rozwiązania w zakresie czyszczenia elementów o wysokiej czystości

High Tech & High Purity

Skuteczne rozwiązania w zakresie czyszczenia elementów o wysokiej czystości

High Tech & High Purity

Skuteczne rozwiązania w zakresie czyszczenia elementów o wysokiej czystości

High Tech & High Purity

Skuteczne rozwiązania w zakresie czyszczenia elementów o wysokiej czystości

High Tech & High Purity

Skuteczne rozwiązania w zakresie czyszczenia elementów o wysokiej czystości

Downloadform pdf pl