Informacje prawne / Oświadczenie o ochronie danych osobowych grupy SBS Ecoclean Group

 

W niniejszym dokumencie zawarto informacje na temat danych gromadzonych przez nas podczas korzystania z naszej strony internetowej pod adresem www.ecoclean-group.net i oferowanych na niej usług oraz celu wykorzystania danych.

1 Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za rejestrowanie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ochrony danych (DSGVO) jest

 

SBS Ecoclean Group (dalej określana również jako „Ecoclean”)
Savignystrasse 43
60325 Frankfurt
Niemcy

 

Tel.: +49(0)69 697474990

           

Inspektor ds. danych osobowych: Pan Holger Lapp, holger.lapp@ecoclean-group.net

 

W przypadku pytań dotyczących danych osobowych lub niniejszego oświadczenia o ochronie danych albo zakresu obowiązywania praw osób, których dane dotyczą, należy skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym lub z naszym inspektorem ds. danych osobowych.

2 Szyfrowanie

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji danych wysyłanych do nas jako operatora strony, nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać w pasku adresu przeglądarki po tym, że adres zaczyna się ciągiem znaków „https://” i znajduje się tam symbol kłódki.

 

Przy włączonym szyfrowaniu TLS wysyłane do nas dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

3 Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych umożliwiających identyfikację

Dane osobowe są pobierane i przetwarzane przez Ecoclean wyłącznie po wyrażeniu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i tylko wtedy, gdy jest to wymagane do spełnienia ustaleń umownych lub przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) albo na podstawie naszych uprawnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

3.1 Dane osobowe

„Dane osobowe” w rozumieniu DSGVO to wszystkie informacje, odnoszące się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej; za identyfikowalną uznaje się osobę fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą przyporządkowania do danej cechy, jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy albo do jednej lub kilku cech szczególnych, które są wyrazem fizycznej, psychologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

3.2 Pliki cookie

Aby zwiększyć przyjazność dla użytkownika i wydajność korzystania ze strony internetowej, Ecoclean — samodzielnie lub przez firmy trzecie na zlecenie Ecoclean — zapisuje na dysku twardym klienta tak zwane pliki cookie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

 

Plik cookie to niewielki plik tekstowy, służący między innymi do rejestrowania informacji dotyczących korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputery użytkowników. Poniżej wymieniono wykorzystywane przez nas pliki cookie. Jeśli nie opisano inaczej, pliki cookie są usuwane automatycznie najpóźniej po upływie dwóch lat. Dane te nie są zestawiane z innymi źródłami danych.

 

DostawcaCookieFunkcjeWażność
Google_gaRejestruje jednoznaczny ID, używany do generowania statystycznych danych dotyczących korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego.2 lata
Google_gacZawiera informacje użytkownika dotyczące kampanii, jak znaczniki konwersji strony internetowej AdWords.90 dni
Google_gatUżywany przez usługę Google Analytics do ograniczania liczby żądań.Sesja
Google_gidRejestruje jednoznaczny ID, używany do generowania statystycznych danych dotyczących korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego.Sesja
Typo3be_lastLoginProviderZawiera klucz wykorzystywanego dostawcy logowania Typo3 Backend Login Provider (istotny tylko dla administratorów).90 dni
Typo3be_typo_userZapisuje dane dostępowe wprowadzone podczas logowania użytkownika do zamkniętego obszaru.Sesja
Typo3fe_typo_userStandardowy cookie sesji TYPO3. Zapisuje dane dostępowe wprowadzone podczas logowania użytkownika do zamkniętego obszaru.Sesja
SBS Ecoclean GmbHPHPSESSIDTen plik cookie zapisuje aktualną sesję w odniesieniu do aplikacji PHP i w ten sposób zapewnia możliwość pełnego wyświetlania wszystkich funkcji strony, bazujących na języku programowania PHP.Sesja
SBS Ecoclean GmbHpopUpCoockieZapisz pierwszą wizytę na stronie SBS Ecoclean Group, aby powiadomienia wyskakujące pojawiały się tylko raz dziennie.1  dzień
SBS Ecoclean GmbHomCookieConsentZapisuje status zgody użytkownika na wykorzystanie plików cookie w bieżącej domenie.1 rok

 

 

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe również bez plików cookie. W używanej przeglądarce internetowej można wyłączyć zapisywanie plików cookie, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub skonfigurować przeglądarkę tak, aby wyświetlała powiadomienia w momencie wysyłania pliku cookie. Można również w każdej chwili usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera.

3.3 Dane rejestrowane automatycznie

Odwiedzanie strony internetowej Ecoclean jest zasadniczo możliwe bez konieczności podawania danych osobowych.

 

Podczas wizyty na stronie www.ecoclean-group.net serwer sieci web zapisuje automatycznie na podstawie naszych uprawnionych interesów według art. 6 ust. 1 lut. f) DSGVO pliki dziennika, których nie można przyporządkować do określonej osoby.

 

Dane te zawierają, np.

  • typ i wersję przeglądarki;

  • używany system operacyjny;

  • adres URL strony źródłowej (wcześniej odwiedzonej strony);

  • nazwę hosta komputera wywołującego;

  • datę i godzinę dostępu według zapytania serwera.

 

Dane te są gromadzone wyłącznie w celu analizy statystycznej oraz ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia działań związanych z niewłaściwym wykorzystaniem lub oszustwami) i są przechowywane przez okres 7 dni, a następnie usuwane. Jeżeli wymagany jest dłuższy okres przechowywania danych w celach dowodowych, to są one wykluczone z usuwania do czasu ostatniego wyjaśnienia danego przypadku.

3.4 Biuletyn informacyjny (dalej określany również jako „mailing”)

Na życzenie użytkowników regularnie informujemy ich za pośrednictwem poczty e-mail o aktualnych cenach i innych interesujących ofertach produktów i usług Ecoclean. Zgłoszenie jest dobrowolne i odbywa się tzw. metodą „double opt-in”. Po zarejestrowaniu użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. Jest to niezbędne, aby osoby trzecie nie mogły podszyć się pod innego użytkownika przy użyciu adresu e-mail. Aby umożliwić odpowiednie spełnienie wymogów prawnych, protokołowane są czas zgłoszenia, czas potwierdzenia i adres IP na podstawie naszych uprawnionych interesów według art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

 

W ramach zgłoszenia użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO). Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem w przyszłości.

 

Przekazane adresy e-mail i dane zapisane w ramach protokołowania zgłoszenia możemy przechowywać przez okres do trzech lat na podstawie naszych uprawnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO), zanim usuniemy je w celach wysyłania biuletynu informacyjnego, aby umożliwić wykazanie wcześniej wyrażonej zgody. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu możliwej ochrony przed roszczeniami. W każdej chwili możliwe jest złożenie indywidualnego wniosku o usunięcie, jeżeli jednocześnie potwierdzone jest istnienia zgody.

3.5 Formularz kontaktowy

Przy nawiązywaniu kontaktu z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego, poczty e-mail, telefonicznie lub przez media społecznościowe) dane użytkownika są przetwarzane w celu przetworzenia zapytania kontaktowego i jego zrealizowania według art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO. Dane użytkownika mogą być zapisywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („systemie CRM” — Customer Relationship Management) lub w porównywalnej organizacji zapytań.

 

Po wykonaniu zapytania przekazane nam dane zostają usunięte.

3.6 Google reCAPTCHA

W celu sprawdzania i unikania interakcji na naszej stronie internetowej przez zautomatyzowane operacje dostępu, np. przez tzw. boty, na naszej stronie wykorzystujemy usługę Google reCAPTCHA. reCAPTCHA to usługa oferowana przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej określaną jedynie jako „Google”. Za pośrednictwem tej usługi Google może określić, z jakiej stronie internetowej zapytanie zostało wysłane oraz, z jakiego adresu IP użyto tzw. pola wejściowego reCAPTCHA. Oprócz adresu IP tam, gdzie to możliwe, Google rejestruje inne informacje, które są niezbędne do zrealizowania oferty i zapewnienia usługi.

 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uprawnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz ochrona przed niepożądanym, zautomatyzowanym dostępem w postaci spamu itd.

 

Więcej informacji na temat korzystania z danych użytkownika przez Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy

 

Firma Google posiada certyfikat na podstawie porozumienia Privacy Shield i dzięki temu zapewnia gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

3.7 Mapy Google

Wykorzystujemy usługę Mapy Google w celu prezentowania interaktywnych map oraz tworzenia opisów dojazdów. Mapy Google to usługa oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

 

Wskutek korzystania z Map Google informacje o wykorzystaniu tej strony internetowej, łącznie z adresem IP użytkownika i adresu wprowadzonego w ramach funkcji planowania trasy są wysyłane do firmy Google w USA. Po wywołaniu strony internetowej w ramach naszej witryny internetowej, która zawiera wtyczkę Mapy Google, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy zostaje przekazana przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i przez nią integrowana na stronie internetowej. Nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez Google. W każdym przypadku przekazywane są data i godzina wizyty na odpowiedniej stronie internetowej, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej, adres IP i adres wprowadzone w ramach planowania trasy. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Google i dlatego nie ponosimy za to odpowiedzialności. 
 

W przypadku braku zgody na rejestrowanie, przetwarzanie lub wykorzystanie danych dotyczących użytkownika przez Google za pośrednictwem naszej strony internetowej można wyłączyć obsługę skryptów JavaScript w ustawieniach przeglądarki. Nie można jednak wówczas korzystać z funkcji wyświetlania map. 
 

Cel i zakres rejestrowania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Google, jak również przysługujące w związku z tym prawa i możliwości ustawień dotyczących ochrony sfery prywatności użytkownika są przedstawione w informacjach o ochronie danych Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Firma Google posiada certyfikat na podstawie porozumienia Privacy Shield i dzięki temu zapewnia gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

3.8 Leaflet API - OpenStrretMap

Ta strona korzysta z Leaflet API, usługi mapowej, która umożliwia integrację OpenStreetMap - alternatywy open source z Google Maps. Z technicznego punktu widzenia konieczne jest kierowanie zapytań do innych serwerów w celu prawidłowego wyświetlania. Zapytania te zasadniczo umożliwiłyby przesyłanie informacji o korzystaniu z tej witryny (w tym adresu IP) na inne serwery i tam przechowywane. Po analizie za pomocą narzędzi programistycznych pozostałe serwery są ograniczone do maps.wikimedia.org (warstwa mapy) i unpkg.com (pliki ulotek).

Masz możliwość dezaktywacji usługi OpenStreetMap, a tym samym uniemożliwienia transferu danych do stron trzecich poprzez dezaktywację JavaScript w przeglądarce. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku nie będzie można korzystać z widoku mapy na naszej stronie internetowej lub tylko w ograniczonym zakresie.

Więcej informacji o OpenStreetMap można znaleźć na https://www.openstreetmap.de. Więcej informacji na temat użytej Ulotki API można znaleźć na stronie https://www.leafletjs.com

4 Korzystanie z narzędzi do analizy sieci web, remarketingu i retargetingu

Na podstawie naszych uprawnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO Ecoclean, w celu zoptymalizowania naszej strony internetowej oraz umożliwienia prezentacji dopasowanych ofert i sprawdzania skuteczności działań reklamowych stosuje różne narzędzia lub wtyczki do analizy sieci web, remarketingu i retargetingu.

 

Używane są przy tym pliki cookie, które przekazują adres IP i/lub rejestrują i analizują różne rodzaje danych. Są to, przykładowo, liczba osób odwiedzających stronę internetową, czas trwania wizyty, średni czas ładowania strony, pochodzenie osób odwiedzających.

 

Ecoclean korzysta z usługi Google Analytics, usługi analizy sieci web oferowanej przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP) są z reguły wysyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i na nim zapisywane. Firma Ecoclean uaktywniła anonimizację adresów IP przez uzupełnienie kodu „gat._anonymizeIp();” na stronach witryny internetowej, dzięki czemu na terenie państw członkowskich UE lub w innych krajach członkowskich porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP jest uprzednio skracany przez Google (tzw. maskowanie IP). Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest skracany. Na zlecenie Ecoclean firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności internetowej dla Ecoclean oraz oferowania innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych. Firma Google może również w razie potrzeby przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez obowiązujące prawo bądź też podmioty trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie firmy Google.

 

Google oferuje rozszerzenie do przeglądarki internetowej (dodatek), za pomocą którego można wstrzymać rejestrowanie danych przez Google Analytics i przetwarzanie tych danych przez Google. Dodatek można pobrać pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować na własną odpowiedzialność.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html 
(ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych).

 

Firma Google posiada certyfikat na podstawie porozumienia Privacy Shield i dzięki temu zapewnia gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

5 Wtyczki społecznościowe

Na podstawie naszych uprawnionych interesów (tj. interesu w zakresie analizy, optymalizacji i wykorzystania naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO) wykorzystujemy tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”). Używane przez nas wtyczki wymieniono poniżej:

5.1 LinkedIn

Korzystamy z „follow plugin” sieci LinkedIn obsługiwanej przez LinkedIn Corporation z 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043 w Stanach Zjednoczonych. Po wejściu na stronę internetową, która ma „follow plugin” z LinkedIn, automatycznie łączy się ona z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziłeś naszą stronę internetową z Twoim adresem IP. Jeśli używasz LinkedIn „follow plugin” i jesteś zalogowany na swoje konto LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Tobą i Twoim kontem użytkownika.

Najnowsze informacje o prywatności w „wtyczce do śledzenia” i dodatkowe informacje można znaleźć na tej stronie: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

5.2 XING

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy przycisk udostępniania XING, wtyczkę sieci społecznościowej XING. Dostawcą usługi jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

 

Po wywołaniu tej strony internetowej przeglądarka internetowa nawiązuje krótkotrwałe połączenie z serwerami XING SE („XING”), za pomocą którego realizowane są funkcje „XING Share Button” (w szczególności obliczanie/wskazywanie obliczonej wartości). XING nie zapisuje danych osobowych użytkownika po wywołaniu tej strony internetowej. W szczególności XING nie zapisuje adresów IP. Nie odbywa się również analiza zachowań użytkownika przez zastosowanie plików cookie w związku z przyciskiem udostępniania „XING Share Button”. Aktualne informacje o ochronie danych osobowych dotyczące funkcji „XING Share Button” oraz informacje uzupełniające są dostępne pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection 

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych XING SE znajduje się pod adresem: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

5.3 Kununu

Na naszej stronie internetowej wykorzystywany jest przycisk „Kununu” sieci społecznościowej Kununu. Kununu to aplikacja usługi XING (patrz punkt 5.1). Po wywołaniu tej strony internetowej przeglądarka internetowa nawiązuje krótkotrwałe połączenie z serwerami XING SE („XING”), za pomocą którego realizowane są funkcje „Kununu Share Button” (w szczególności obliczanie/wskazywanie obliczonej wartości). XING nie zapisuje danych osobowych użytkownika po wywołaniu tej strony internetowej. W szczególności XING nie zapisuje adresów IP. Nie odbywa się również analiza zachowań użytkownika przez zastosowanie plików cookie w związku z przyciskiem udostępniania „Kununu Share Button”. Aktualne informacje o ochronie danych osobowych dotyczące funkcji „Kununu Share Button” oraz informacje uzupełniające są dostępne pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

5.4 Youtube

W celu integrowania filmów wideo korzystamy z usługi dostawcy YouTube, przedsiębiorstwa należącego do koncernu Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Na niektórych stronach internetowych wykorzystujemy wtyczki dostawcy YouTube. Po wywołaniu strony internetowej, na której dostępna jest taka wtyczka — na przykład biblioteki multimediów — zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Powoduje to przekazanie na serwer YouTube informacji o odwiedzonych stronach. Jeżeli w tym momencie użytkownik jest zalogowany w serwisie YouTube, YouTube powiązuje te informacje z osobistym kontem użytkownika. W przypadku użycia wtyczki, np. kliknięcia przycisku Start filmu wideo, informacja ta również zostaje przypisana do konta użytkownika. Możliwe jest uniemożliwienie takiego przypisania przez wylogowanie się z konta użytkownika YouTube oraz z innych kont użytkowników firm YouTube LLC i Google Inc. przez skorzystaniem z naszej strony internetowej oraz usunięcie odpowiednich plików cookie tych firm.

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych oraz informacje dotyczące ochrony danych przez YouTube (Google) można znaleźć pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/

6 Usunięcie danych

Jeżeli w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych nie wyrażono inaczej, dane zapisane przez nas zostają usunięte, gdy nie są już potrzebne do swojego celu i nie istnieją prawne zobowiązania do przechowywania, które uniemożliwiałyby ich usunięcie. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostaje ograniczone. To znaczy, że dane zostają zablokowane i nie są wykorzystywane do innych celów. Dotyczy to np. danych, które muszą być przechowywane w związku z prawem handlowym lub podatkowym.

7 Prawa użytkownika

W celu uzyskania informacji o prawach użytkownika i odpowiedzi na temat danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1.

 

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

7.1 Prawo do informacji 

W dowolnym momencie użytkownik ma prawo do nieodpłatnego zażądania dostępu do informacji o danych osobowych rejestrowanych przez Ecoclean, ich pochodzeniu i odbiorcach, celu przetwarzania danych, planowanym czasie przechowywania wraz z kopią danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania (art. 15 DSGVO). 

7.2 Prawo do wniesienia poprawek 

Ponadto w dowolnym momencie użytkownik ma prawo do niezwłocznego skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 DSGVO). 

7.3 Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem w przyszłości bez konieczności podawania przyczyny (art. 7 ust. 3 DSGVO).

7.4 Prawo do usunięcia 

Użytkownik ma prawo do zażądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, gdy nie będą one już wymagane do celów, na potrzeby których zostały zarejestrowane lub przetwarzane w inny sposób, lub też zostanie wycofana zgoda na zgodne z prawem przetwarzanie tych danych i nie będą występować inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania i braku występowania priorytetów związanych z przetwarzaniem dane są również usuwane. W końcu dane są usuwane wtedy, gdy ich przetwarzanie jest niedozwolone z innych przyczyn prawnych (art. 17 DSGVO).

7.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli stwierdzi brak prawidłowości danych osobowych, przez okres umożliwiający nam sprawdzenie prawidłowości tych danych.

 

Ograniczenie jest w mocy również wtedy, gdy przetwarzanie jest wprawdzie niezgodne z prawem, ale użytkownik odmówi usunięcia danych osobowych i zamiast usunięcia zażąda ograniczenia ich wykorzystania, a dane osobowe użytkownika nie są nam dłużej potrzebne do określonych celów, lecz są potrzebne użytkownikowi do zrealizowania lub obrony roszczeń prawnych, lub też użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania, ale jeszcze nie zostało stwierdzone, czy występują uprawnione powody przechowywania danych po stronie Ecoclean, które przeważają nad interesem użytkownika (art. 18 DSGVO).

7.6 Prawdo do przenoszalności danych 

Użytkownik ma prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, standardowym i odczytywalnym maszynowo formacie lub do przekazania ich innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile przetwarzanie polega na wyrażonej zgodzie, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych środków (art. 20 DSGVO).

7.7 Prawdo do sprzeciwu 

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonych zgód na przetwarzanie przekazanych danych osobowych ze skutkiem w przyszłości.

 

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników i wobec przetwarzania odpowiednich danych osobowych, o ile przetwarzanie to wymaga wyrażenia zgody. Przetwarzanie danych osobowych nie ma miejsca, jeżeli nie występują żadne obligatoryjne, objęte ochroną przyczyny przeważające interesy, prawa i swobody użytkownika. Jeśli dane osobowe są wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej, użytkownik ma oczywiście w każdej chwili prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tego typu (art. 21 DSGVO).

7.8 Prawo do odwołania

Ponadto użytkownik ma prawo do odwołania w organie nadzorującym (art. 77 DSGVO).

8 Ważność i aktualność

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

 

Stan: 25 maja 2018 r.

Downloadform pdf pl