• Ecoclean oferuje rozwiązania czyszczące, w tym systemy cleanroom i pakowania dla branży urządzeń medycznych, takich jak czyszczenie implantów, czyszczenie instrumentów, czyszczenie części stomatologicznych.

Czyszczenie elementów składowych w technice medycznej

Produkty z obszaru techniki medycznej, jak na przykład implanty, przyrządy, cewniki i endoskopy stawiają specyficzne wymagania wobec procesów czyszczenia i pakowania.  To między innymi konieczność niezawodnego usunięcia zanieczyszczeń pochodzących z procesów produkcji także z kapilar, złożonych form geometrycznych i powierzchni porowatych. Komponenty wyprodukowane metodą wytwarzania w złożu proszkowym nie mogą zawierać żadnych resztek proszku. Części i podzespoły do dużych urządzeń jak systemy RTG, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny (TK i RM) również wymagają bardzo wysokiego stopnia czystości na poziomie cząsteczkowym i powierzchniowym. To także przestrzeganie regulacji typu FDA i MDR odnośnie do identyfikacji produktów oraz kwalifikowania aparatury, dokumentacji i identyfikowalności komponentów i procesów. Dla takich zadań w technice medycznej Ecoclean oferuje przyszłościowe, dostępne globalnie rozwiązania czyszczące Turnkey, zawierające systemy do pomieszczeń sterylnych i opakowań z lokalnym serwisem.


Technologie czyszczenia i pakowania dla techniki medycznej

Jako kompleksowy dostawca Ecoclean posiada pełną ofertę czyszczenia elementów konstrukcyjnych. Ponadto portfolio obejmuje rozwiązania do obróbki powierzchni na bazie wody i rozpuszczalników, automatyzacji, systemów sterylnych oraz instalacji do pakowania, do implantów i instrumentów z zatwierdzonych materiałami opakowaniowymi.  Dostępne są różne systemy do czyszczenia pojedynczych części i partii, które są dopasowane do specyficznych wymagań i zastosowań (np. czyszczenie wstępne, pośrednie lub końcowe, materiał, geometria elementu, zabrudzenie i wymagania czystości) i z łagodnymi dla środowiska naturalnego rozpuszczalnikami i mediami na bazie wody. Nasze metody czyszczenia na sucho pozwalają na przeprowadzenie bezpiecznego i wydajnego czyszczenia częściowego. Ukierunkowaną aktywację powierzchni, na przykład zdefiniowanych obszarów implantu dla optymalnej osteointegracji, umożliwiają nasze roztwory na bazie wody do aktywacji powierzchni bez dodatku mediów abrazyjnych. Oprogramowanie zaprojektowane specjalnie dla techniki medycznej, technologia RFID, Audit-Trail i CFR 21 zapewniają pełną identyfikację komponentu oraz dokumentacją i identyfikowalność.

Obszerne know-how z zakresu czyszczenia dla techniki medycznej

Dla zgodnego z wymaganiami, zrównoważonego i wydajnego rozwiązania bardzo różnych problemów w technice medycznej z jednej strony wymagane jest obszerne technologiczne know-how. Innym warunkiem jest wiedza o zastosowaniach i odpowiednich regulacjach (FDA, MDR). Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu oraz licznym zrealizowanym projektu spełniamy obydwa warunki. To w połączeniu z bogatym wyposażeniem naszych centrów technologicznych, w tym laboratorium czystości i pomieszczeniem sterylnym, umożliwia nam przeprowadzenie prób z oryginalnie zabrudzonymi częściami w warunkach zbliżonych do warunków produkcyjnych dla każdego zlecenia związanego z oczyszczaniem w technice medycznej. Tak na podstawie materiału, geometrii komponentu, zabrudzenia, wymogów czystości i przepustowości powstają optymalne pod względem technicznym i ekonomicznym oraz ukierunkowane na przyszłość rozwiązania czyszczące - na życzenie także z automatyzacją.  W razie potrzeby nasi eksperci oferują także wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji IQ, OQ i PQ.

clear
Downloadform pdf pl