• Wstępne czyszczenie, np. po obróbce mechanicznej
  • Usuwanie zadziorów i czyszczenie
  • Czyszczenie pośrednie podczas procesów produkcji, np. po szlifowaniu i polerowaniu
  • Czyszczenie końcowe z pasywacją, np. przed pakowaniem i sterylizacją
  • Czyszczenie połączone z montażem
  • Obróbka powierzchniowa, np. szorstkowanie dla lepszej osteointegracji
  • Aktywizacja powierzchni, np. przed powlekaniem, sklejaniem
Downloadform pdf