EcoCwave

EcoCwave

EcoCwave

EcoCwave

EcoCwave

EcoCwave

EcoCwave

EcoCwave

EcoCwave – Uniwersalne urządzenie do wodnego mycia części

EcoCwave jest wydajnym natryskowo-zalewowym urządzeniem myjącym z odporną na działanie próżni komorą roboczą. Urządzenie może być wyposażone w dwa lub trzy niezależne stopnie czyszczące. Zastosowanie stojących, walcowych zbiorników zalewowych, zaprojektowanych do dokładnego mycia, gwarantuje optymalne zasilanie mediami, wysoką elastyczność oraz lepszą jakość procesu.

Dzięki możliwości wyboru dwóch różnych rozmiarów komory roboczej można indywidualnie zestawiać ze sobą różne wielkości wsadów. To redukuje koszt za sztukę. Dla modelu EcoCwave firma Ecoclean oferuje liczne elementy wyposażenia dodatkowego, które można wybierać indywidualnie do swoich wymagań.

Korzyści dla użytkownika:

  • Uniwersalne możliwości użytkowania: do różnych zastosowań w chemicznym myciu części i chemicznej obróbce powierzchniowej na mokro dzięki koncepcji podwójnej/potrójnej kąpieli
  • Innowacyjna technika przy zminimalizowanej powierzchni instalacyjnej: o powierzchni tylko 5,5 m2 (urządzenie 2-zbiornikowe)
  • Zredukowane koszty za sztukę o maks. 30%: dzięki optymalnemu pod kątem pojemności zestawieniu partii części
  • Optymalne prowadzenie mediów: stojące, cylindryczne zbiorniki zalewowe zapobiegają tworzeniu się ognisk zanieczyszczeń w porównaniu do zbiorników prostokątnych, pełnostrumieniowe filtrowanie i uzdatnianie medium czyszczącego
  • 100-procentowe osuszanie: przy pomocy gorącego powietrza i próżni
  • Szeroka gama dodatkowego wyposażenia: opcje bazowe, mycie dokładne, monitorowanie urządzenia, uzdatnianie mediów, rozwiązania automatyzujące
  • Przyjazna dla użytkownika obsługa: nowoczesny panel HMI do monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich stanów urządzenia, diagnoza błędów i wyświetlanie interwałów serwisowych

Z powrotem

Downloadform pdf pl