• Środki czyszczące do elementów złącznych

Zgodne z wymaganiami i wydajne czyszczenie elementów łączących

Elementy łączące jak śruby, nakrętki, nity i sprężyny przejmują ważne zadania w niemal wszystkich obszarach przemysłu. Dla zapewnienia jakości późniejszych procesów, na przykład obróbki cieplnej, przekształcania, powlekania, ochrony antykorozyjnej, oraz trwale niezawodnego funkcjonowania przed czystością części na poziomie cząsteczkowym i powierzchniowym stawiane są coraz wyższe wymagania. Podczas czyszczenia producenci elementów łączących stają przed wyzwaniami wynikającymi między innymi z różnych materiałów, złożonych geometrii, trudno usuwalnych zanieczyszczeń (np. specjalne środki smarne jak Molykote) i wysoka przepustowość. Ecoclean przy takich problemach oferuje optymalnie zaprojektowane i wydajne energetycznie rozwiązania czyszczące, aby zgodnie z zapotrzebowaniem, bezpiecznie i ekonomicznie spełnić najróżniejsze wymagania wobec czystości.


Technologie czyszczące dla elementów łączących

Jako kompleksowy dostawca Ecoclean posiada pełną ofertę do przemysłowego czyszczenia elementów konstrukcyjnych. Do czyszczenia elementów łączących stosuje się przede wszystkim mokre procesy chemiczne z mediami na bazie wody i przyjaznymi dla środowiska rozpuszczalnikami, które przeprowadza się w instalacjach standardowych i indywidualnie dopasowanych systemach czyszczących. Przy tym różnorodne metody jak wysokociśnieniowe czyszczenie rozpuszczalnikami w połączeniu z elastycznymi ruchami towarów oraz wydajnymi, energooszczędnymi rozwiązaniami suszącymi dbają o to, aby wszystkie części opuściły instalację czyste i całkowicie suche. Niezależnie od tego, czy są czyszczone jako towar ustawiany czy materiał luzem, w małych czy dużych seriach - a nawet w pojemnikach siatkowych. Wydajne systemy filtracji i uzdatniania umożliwiają długi czas trwałości zastosowanego medium, a tym samym przyczyniają się do wysokiej wydajności rozwiązań czyszczących i niskich kosztów oczyszczanie jednej sztuki.

Obszerne know-how w zakresie czyszczenia elementów łączących

Dla zgodnego z wymaganiami, zrównoważonego i wydajnego rozwiązania bardzo różnych problemów przy czyszczeniu elementów łączących z jednej strony wymagane jest obszerne technologiczne know-how. Z drugiej strony konieczna jest wiedza o różnych zastosowaniach. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu oraz licznym zrealizowanym projektu spełniamy obydwa warunki. Bogate wyposażenie naszych centrów technologicznych umożliwia przeprowadzanie prób czyszczenia z oryginalnie zabrudzonymi częściami w warunkach zbliżonych do warunków produkcyjnych. Tak na podstawie materiału, geometrii komponentu, zabrudzenia, wymogów czystości i przepustowości powstają elastyczne, optymalne pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązania czyszczące, które przekonują dostępnością instalacji i zorientowaniem na przyszłość.

clear
Downloadform pdf pl