• Rozwiązania czyszczące dla przemysłu lotniczego

Czyszczenie elementów składowych w przemyśle lotniczym

Niezależnie od tego, czy chodzi o zagwarantowanie jakości późniejszych procesów czy zapewnienie przez długi czas niezawodnego działania komponentów i systemów jak napędy, turbiny i podwozia, oczyszczanie komponentów i powierzchni ma zasadnicze znaczenie  procesach produkcji w przemyśle lotniczym. Przy konserwacji, utrzymaniu i przygotowaniu (MRO) podstawowym warunkiem wykonania tych prac w wysokiej jakości są także odpowiednio oczyszczone komponenty. Ponadto obecne i przyszłe prace rozwojowe, np. nad wydajnymi energetycznie napędami, bezemisyjnym lataniem i wzmożone komercyjne zastosowania dronów, są przyczyną zmienionych i nowych wymagań także przy czyszczeniu elementów konstrukcyjnych. Ecoclean projektuje i produkuje rozwiązania czyszczące optymalnie dobrane do danego zastosowania o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu w przemyśle lotniczym. Zapewniają one efektywne uzyskanie wymaganej czystości na poziomie cząsteczkowym i powierzchniowym oraz odznaczają się elastycznością i ekonomicznością.


Technologie czyszczenia dla komponentów w przemyśle lotniczym

Ecoclean to kompleksowy dostawca przyszłościowych, dostępnych na całym świecie rozwiązań do przemysłowego czyszczenia elementów składowych, wodnej obróbki powierzchniowej i dobranej na miarę automatyzacji. Dostępne są różne systemy do czyszczenia pojedynczych części i serii, które są dopasowane do specyficznych wymagań i zastosowań producentów samolotów i dostawców (np. proces produkcji, technologia produkcji, wymiary elementu, materiał, zabrudzenie i wymagania czystości) oraz oferentów usług MRO, z mediami na bazie wody i łagodnymi dla środowiska naturalnego rozpuszczalnikami. Poprzez innowacyjne systemu do czyszczenia i okrawania pojedynczych części, np. komponenty hydrauliczne, w jednym procesie zwiększamy wydajność kosztową w produkcji. Z naszymi rozwiązaniami do czyszczenia na sucho lub obróbki powierzchni można efektywnie i ekonomicznie przeprowadzić częściowe oczyszczanie lub aktywizację powierzchni.

Obszerne know-how w zakresie czyszczenia w przemyśle lotniczym

Z jednej strony dla spełniającego wymogi, zrównoważonego i wydajnego rozwiązania różnych problemów producentów samolotów i ich dostawców wymagane jest obszerne technologiczne know-how. Z drugiej strony konieczna jest wiedza o różnych zastosowaniach. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu i naszej dogłębnej wiedzy o przemyśle lotniczym oraz licznym zrealizowanym przez nas projektom dla renomowanych producentów samolotów i dostawców na całym globie spełniamy obydwa warunki. A to w połączeniu z naszą międzybranżową ekspertyzą oraz bogatym wyposażeniem naszych centrów technologicznych umożliwia nam przeprowadzenie produkcji komponentów i prób oczyszczania MRO z oryginalnie zabrudzonymi częściami w warunkach zbliżonych do warunków produkcyjnych dla każdego zlecenia oczyszczania. Tak na podstawie materiału, geometrii komponentu, zabrudzenia i wymogów czystości powstają elastyczne, optymalne pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązania czyszczące - na życzenie także z automatyzacją. Ponadto umożliwiają one ciągły nadzór i zapis istotnych parametrów czyszczenia.

clear
Downloadform pdf pl