• Mycie wstępne
  • Czyszczenie pośrednie podczas procesów, np. po obróbce mechanicznej, przekształcaniu, przed powlekaniem,
  • Czyszczenie końcowe przed montażem
  • Aktywizacja powierzchni, np. szorstkowanie przed powlekaniem
  • Usuwanie zadziorów i czyszczenie
  • Czyszczenie z ochroną antykorozyjną lub pasywizacja
  • Czyszczenie precyzyjne ze specyfikacjami czystości
Downloadform pdf pl