Mega 86W

The solution for demanding applications

Mega 86W

Mega 86W

Mega 86W

Mega 86W

Mega 86W

Urządzenie myjące Mega 86 W oferuje szeroki zakres zastosowań, kiedy wymagana jest wysoka wydajność produkcyjna i/lub wysoka jakość wykończenia przez dokładne mycie w wielostopniowym procesie mycia zanurzeniowego.

Zintegrowane urządzenia uzdatniające i maksymalnie zamknięty obieg materiałów pozwalają na uzyskiwanie optymalnych czasów użytkowania kąpieli oraz na redukcję kosztów eksploatacyjnych.

Dzięki najróżniejszym wariantom procesowym i wyposażeniowym urządzenie myjące Mega 86W może być skutecznie stosowane zarówno do dużych ilości masowo produkowanych elementów, jak i do bardzo dokładnego mycia części układów wtryskowych lub części medycznych.

Urządzenie i techniki

 • Wielostopniowa technika mycia i płukania z suszeniem gorącym powietrzem
 • Dokładne mycie całej powierzchni dzięki metodzie mycia zanurzeniowego
 • Ruch obrotowy, odchylający oraz podnoszący i opuszczający kosze z obrabianymi detalami w celu poprawy jakości mycia i suszenia
 • Automatyczne zamykanie koszy z obrabianymi detalami
 • Kompletne orurowanie ze stali szlachetnej
 • Praca bez generowania ścieków dzięki zintegrowanej jednostce uzdatniającej Aquaclean
 • Zwiększenie wydajności dzięki zastosowaniu dodatkowych wózków
 • Napęd urządzenia transportowego za pośrednictwem bezobsługowych serwomotorów
 • Indywidualne programowanie przebiegów procesu
 • Diagnoza błędów za pośrednictwem wyświetlacza kodowego na panelu obsługi
 • Zamknięta obudowa urządzenia z dużymi przesuwnymi drzwiami umożliwiającymi optymalny dostęp
 • Automatyczne urządzenie napełniające


Elementy dodatkowego wyposażenia

 • Dodatkowe kąpiele płuczące
 • Urządzenia filtracyjne
 • Mycie zalewowo-iniekcyjne
 • Urządzenie ultradźwiękowe
 • Osuszanie próżniowe
 • Urządzenie do całkowitego odsalania służące do uzdatniania wody płuczącej
 • Osadnik
 • Filtracja membranowa służąca do dodatkowego uzdatniania kąpieli
 • Automatyczne urządzenie dozujące


Zalety

 • Brak ścieków w trakcie bieżącej pracy
 • Maksymalizacja czasów użytkowania kąpieli dzięki stałemu uzdatnianiu
 • Minimalizacja zużycia energii dzięki rekuperacji ciepła
 • Minimalizacja objętości utylizowanego materiału dzięki koncentracji resztek
 • Oszczędne zużycie mediów myjących
 • Elastyczne dopasowanie do przepustowości i jakości mycia

Z powrotem

Downloadform pdf pl