• Rozwiązania i systemy czyszczenia komponentów w przemyśle ogólnym

Czyszczenie elementów konstrukcyjnych w przemyśle ogólnym

Przemysł ogólny obejmuje dużą liczbę branż, które detale wykonane z najróżniejszych materiałów obrabiają i przetwarzają w różnych technologiach produkcji. Zalicza się do nich np. komponenty wykonane poprzez odlewanie, ciągnienie, sztancowanie, zginanie, prasowanie i głębokie tłoczenie, komponenty hydrauliczne i pneumatyczne oraz wykonane z dodatkami uszlachetniającymi. Dla zagwarantowania jakości późniejszych procesów, takich jak obróbka cieplna, powlekanie, sklejanie, montowanie oraz dla trwale niezawodnego działania detale muszą zostać oczyszczone zgodnie z wymaganiami. Przy tym w wielu branżach konieczne jest spełnienie coraz większych wymogów dotyczących czystości na poziomie cząsteczkowym i powierzchniowym. Równocześnie wyzwaniem są wysoka przepustowość i waga, krótkie terminy dostaw i częściowo także niskie marże. Do takich zadań Ecoclean oferuje optymalnie zaprojektowane, elastycznie zastosowalne i wydajne energetycznie rozwiązania czyszczące. Te umożliwiają spełnienie najróżniejszych wymagań wobec czystości zgodnie z przeznaczeniem, w sposób bezpieczny i jak najbardziej ekonomiczny.


Technologie czyszczenia dla przemysłu ogólnego

Ecoclean to kompleksowy dostawca przyszłościowych, dostępnych na całym świecie rozwiązań do przemysłowego czyszczenia elementów składowych, wodnej obróbki powierzchniowej i dobranej na miarę automatyzacji. Dostępne są różne systemy do czyszczenia serii, które są dopasowane do specyficznych wymagań i zastosowań (np. etap produkcji, zabrudzenie, wymagania czystości, przepustowość, waga), z mediami na bazie wody i łagodnymi dla środowiska naturalnego rozpuszczalnikami. Poprzez innowacyjne systemy do czyszczenia i okrawania pojedynczych części w jednym procesie przyczyniamy się także do utrzymania jak najniższych kosztów na sztukę. Z naszymi rozwiązaniami do czyszczenia na sucho lub obróbki powierzchni można efektywnie i wydajnie przeprowadzić częściowe oczyszczanie lub aktywizację powierzchni.

Obszerne know-how z zakresu czyszczenia dla przemysłu ogólnego

Dla zgodnego z wymaganiami, zrównoważonego i wydajnego rozwiązania bardzo różnych problemów w przemyśle ogólnym z jednej strony wymagane jest obszerne technologiczne know-how. Z drugiej strony konieczna jest wiedza o różnych zastosowaniach. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu oraz licznym zrealizowanym projektom dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z praktycznie wszystkich obszarów przemysłu ogólnego spełniamy obydwa warunki. To w połączeniu z bogatym wyposażeniem naszych centrów technologicznych umożliwia nam przeprowadzenie prób czyszczenia z oryginalnie zabrudzonymi częściami w warunkach zbliżonych do warunków produkcyjnych dla każdego zlecenia związanego z oczyszczaniem. Tak na podstawie materiału, geometrii komponentu, zabrudzenia, wymogów czystości i przepustowości powstają elastyczne, optymalne pod względem technicznym i ekonomicznym oraz ukierunkowane na przyszłość rozwiązania czyszczące - na życzenie także z automatyzacją.

clear
Downloadform pdf pl