• Wodne systemy czyszczące, np. systemy jedno- i dwukomorowe, systemy do czyszczenia poprzez zanurzenie
 • Systemy czyszczenia rozpuszczalnikami, np. systemy jedno- i dwukomorowe
 • Wodne wysoko- i niskociśnieniowe systemy okrawające (300 do 3000 bar)
 • Wysokociśnieniowe czyszczenie rozpuszczalnikami (10 do 16 bar)
 • Czyszczenie wodne lub rozpuszczalnikami połączone z czyszczeniem plazmowym
 • Elastyczne techniki procesowe, np. natryskiwanie, zanurzanie, zalewanie ciśnieniowe, mycie z zalewaniem iniekcyjnym, ultradźwięk - także różnymi częstotliwościami mieszanymi, pulsujące czyszczenie ze zmianą ciśnienia
 • Elastyczny ruch towarów, np. obracanie, odchylanie, oscylowanie
 • Suszenie próżniowe (rozpuszczalnik), suszenie gorącym powietrzem połączone z suszeniem próżniowym (wodne)
 • Przygotowanie medium dostosowane do technologii czyszczenia, procesu, zabrudzenia i przepustowości, np. destylacja, parownik próżniowy, ultrafiltracja, instalacja wody zdemineralizowanej, roztwór odsalający
 • Czyszczenie na sucho, np. plazma, laser, CO2, czyszczenie próżniowo-powietrzne, nasycona i sucha para wodna
 • Obróbka powierzchniowa, np. pulsujący strumień wody, laser
 • Automatyzacja częściowa i pełna z transportem towarów
Downloadform pdf