EcoCduty

EcoCduty

EcoCduty

EcoCduty

EcoCduty

EcoCduty

EcoCduty

EcoCduty – Wielkokomorowa instalacja myjąca zapewniająca dobrą wydajność kosztową

W szczególności hartownie i firmy z branży techniki formowania oraz przemysł motoryzacyjny i lotniczy wymagają ekonomicznego odtłuszczania i mycia części. Tutaj doskonale sprawdzają się instalacje o bardzo wysokiej wydajności, które pracują w sposób bezpieczny dla procesu, pozwalając na zaoszczędzenie kosztów i energii oraz są szybkie.

Innowacyjny wielkokomorowy system rozpuszczalnikowy EcoCduty pracujący z użyciem węglowodorów lub polarnych rozpuszczalników (zmodyfikowane alkohole) przeznaczony jest do partii o wymiarach 1250 x 840 x 970 mm i wadze jednej tony. Dzięki modułowej budowie to pracujące w warunkach próżniowych wielkokomorowe urządzenie elastycznie dopasowuje się do aktualnych wymagań klientów.

Urządzenie EcoCduty jest seryjnie dostępne jako parowy odtłuszczacz oraz dodatkowo z jednym lub dwoma zbiornikami zalewowymi (np. do etapów procesu odtłuszczania parowego i mycia zalewowo-iniekcyjnego lub odtłuszczania parowego, mycia zalewowo-iniekcyjnego oraz konserwacji). Dzięki temu można ławo zmyć zawierające chlor oleje, stosowane w procesach formowania. Poza tym urządzenie można bez ograniczeń stosować do usuwania zasiarczonych olejów.

Elastyczność dostosowana do potrzeb

 • Elastyczne użytkowanie w warunkach pełnej próżni z użyciem węglowodorów lub modyfikowanych alkoholi
 • Modułowa konstrukcja: urządzenie dostępne jako odtłuszczacz parowy z osuszaczem próżniowym lub dodatkowo z jednym lub dwoma zbiornikami zalewowymi
 • Dopasowane do potrzeb koncepcje załadunku dostosowane do indywidualnych wymagań


Wysoka wydajność kosztowa

 • Wysoka wydajność przerobowa: do jednej tony przy krótkich czasach taktujących do 6 partii materiału na godzinę
 • Wysoka żywotność: wydajna jednostka filtrująca dokładnie usuwa z rozpuszczalnika zanieczyszczenia w postaci cząsteczek
 • Przyspieszony proces mycia: wydajne, sterowane częstotliwością pompy minimalizują nieproduktywne czasy pomocnicze
 • Energooszczędne ogrzewanie zbiorników zalewowych dzięki odzyskowi ciepła
 • Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne przy krótkich czasach dostaw


Niezawodna jakość czyszczenia

 • Polepszona wydajność odtłuszczania: dzięki innowacyjnemu pełnoparowemu odtłuszczeniu następuje zminimalizowanie zawartości oleju w zbiorniku zalewowym
 • Pełnostrumieniowa filtracja gwarantuje pewne spełnienie wysokich wymagań odnośnie czystości
 • Leżące cylindryczne zbiorniki zalewowe zapobiegają tworzeniu się ognisk zanieczyszczeń w porównaniu do zbiorników prostokątnych


Bezpieczna obsługa

 • Przyjazna, prawie nieemisyjna technologia instalacyjna
 • Łatwa i bezpieczna obsługa urządzenia: 7-calowy kolorowy wyświetlacz z samoobjaśniającymi piktogramami
 • Przyjazna dla użytkownika konserwacja: duże otwory serwisowe zapewniają szybki dostęp do ważnych z serwisowego punktu widzenia komponentów

Z powrotem

Downloadform pdf pl