Witamy w systemie whistleblowingowym Grupy SBS Ecoclean


Dla Grupy SBS Ecoclean zgodność z prawem i regulacjami wewnętrznymi ma najwyższy priorytet. Tylko wtedy, gdy będą one przestrzegane, możemy zapobiec szkodom dla naszego przedsiębiorstwa, naszych pracowników i naszych partnerów handlowych. Naruszenia muszą być zatem rozpoznawane na wczesnym etapie i niezwłocznie usuwane


Pomóż nam ujawnić nadużycia


Jako pracownik lub partner biznesowy możesz zgłosić nam podejrzenie popełnienia przestępstwa lub poważnego naruszenia zasad, podając swoje nazwisko lub zachowując całkowitą anonimowość. Pozostaniesz pod ochroną. Poniższy formularz sprawozdawczy poprowadzi Cię przez szczegóły.


Chroń naszą firmę
SBS Ecoclean Group sygnalistów system

Downloadform pdf pl