Centrum testowe wysokiej czystości - do prób czyszczenia komponentów o najwyższych wymaganiach czystości


W naszym Centrum Testów Wysokiej Czystości w Dettingen unter Teck (Niemcy) umożliwiamy przeprowadzanie prób czyszczenia i studiów wykonalności dla szerokiej gamy rozwiązań systemowych i procesowych w warunkach pomieszczeń czystych.

Centrum testowe wysokiej czystości ma dwa obszary czyszczenia o różnych klasach czystości. Pierwszy obszar to białe pomieszczenie, do którego podłączony jest system komory rozpuszczalnikowej i wodnej. W tym obszarze komponenty o średnich i wysokich wymaganiach czystości są skutecznie czyszczone. Drugi obszar mieści się w zatwierdzonym pomieszczeniu czystym klasy ISO 7. Obszar ten jest wykorzystywany do prób czyszczenia komponentów o najwyższych wymaganiach w zakresie czystości.


Do pomieszczeń czystych podłączone są wodne i rozpuszczalnikowe systemy komorowe o wysokiej czystości, a także ultradźwiękowe systemy dokładnego czyszczenia z wieloma wannami. Można testować różne częstotliwości ultradźwiękowe, PPC (pulsacyjne czyszczenie ciśnieniowe), ultradźwięki+, natryskiwanie, mycie wtryskowe, ruchy części, takie jak oscylacja, obracanie lub obracanie. Ponadto w rzeczywistych warunkach można testować alkaliczne, kwaśne i neutralne chemikalia czyszczące, a także pasywację. Dostępny jest również szereg różnych metod suszenia, takich jak ciepłe powietrze, próżnia i podczerwień. Wszystkie maszyny są wyposażone w filtry HEPA.

Ponadto centrum testowe wysokiej czystości jest wyposażone w systemy przygotowania mediów do odwróconej osmozy (RO), wody dejonizowanej (DI) i wody ultraczystej (UPW), zapewniając w ten sposób wszystkie rodzaje jakości wody potrzebne do operacji czyszczenia ultra-drobnego i o wysokiej czystości. Dzięki temu sprzętowi można testować niezwykle wysokie standardy czystości, takie jak te wymagane przez Grade 1 i 2.

Aby zweryfikować wyniki czyszczenia, dostępne są wstępne kontrole za pomocą mikroskopów, jasnego światła i światła UV, które są używane w ciemnym pomieszczeniu w optymalnych warunkach testowych w pomieszczeniach czystych, w celu zbadania komponentów pod kątem pozostałości zanieczyszczeń zarówno filmowych, jak i cząsteczkowych. Do końcowego czyszczenia na sucho (np. wypalania), pomiarów RGA, XPS, części mogą być pakowane zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi pakowania.

Skontaktuj się z nami w sprawie prób czyszczenia o wysokiej czystości

clear
Downloadform pdf pl