• Wodne systemy czyszczące, np. systemy jedno-/dwukomorowe, systemy zanurzeniowe
 • Wielostopniowe systemy ultradźwiękowe jako rozwiązania modułowe i specjalne
 • Systemy czyszczenia rozpuszczalnikami jako systemy jedno-/dwukomorowe
 • Specjalne systemy do czyszczenia wodnego i rozpuszczalnikowego, np. bardzo dużych komponentów
 • Systemy czyszczenia natryskowego Elastyczna inżynieria procesowa, np. natryskiwanie, zanurzanie
 • zalewanie ciśnieniowe, mycie wtryskowe, czyszczenie ultradźwiękowe - również z wieloma częstotliwościami, ultradźwięki+, PPC (pulsacyjne czyszczenie ciśnieniowe), plazma niskociśnieniowa
 • Elastyczne przemieszczanie towarów, np. obracanie, wychylanie, oscylacja, ruchy unoszenia i opuszczania
 • Suszenie próżniowe po czyszczeniu rozpuszczalnikowym lub wodnym, suszenie podczerwienią i/lub gorącym powietrzem o wysokiej czystości - również w połączeniu z suszeniem próżniowym (wodnym)
   
  Downloadform pdf pl