• Komponenty do litografii EUV i DUV
  • Skaner płytek
  • Systemy osadzania
  • Pompy i zawory wysokiej próżni
  • Podzespoły do laserów dużej mocy (ultrakrótkofalowych o dużej mocy)
  • Komponenty do naukowych systemów pomiarowych i analitycznych, np. chromatografów gazowych, elektronowych mikroskopów skaningowych, spektrometrów masowych
  • Podłoża optyczne, takie jak soczewki, pryzmaty, płytki, filtry, maski itp.
     
Downloadform pdf pl