• Ogólne: wolne od środków przetwórczych, cząstek i plam (zgodnie z inspekcją w świetle jasnym i UV)
  • Szczególne wymagania w zakresie μ i nano
  • Ekstremalne wartości graniczne w odniesieniu do pozostałości substancji organicznych lub wilgoci resztkowej
  • Limity atomowe/molekularne w zakresie % atomowych lub znacznie poniżej
     
Downloadform pdf pl