Intuitive HMI panel with clearly laid out process tracking and partial visualization

High flexibility thanks to various load composition possibilities

Adaptable operation with hydrocarbons and modified alcohols

EcoCcore – Nowy wymiar w technice mycia rozpuszczalnikami

EcoCcore

EcoCcore

EcoCcore

EcoCcore

EcoCcore

EcoCcore

EcoCcore

EcoCcore – Nowy wymiar w technice mycia rozpuszczalnikami

Rosnące wymagania dotyczące jakości części wymagają od przemysłowego ich mycia coraz bardziej złożonych rozwiązań. EcoCcore to urządzenia przeznaczone do mycia z użyciem rozpuszczalników, które jest perfekcyjnie dopasowane do tych wymagań. Urządzenie oferuje maksymalną elastyczność, wysoką wydajność w odniesieniu do przepustowości i objętości oraz gwarantuje optymalną wydajność kosztową.

Maksymalna elastyczność i wysoka wydajność przy optymalnej wydajności kosztowej


EcoCcore łączy wszystkie zalety instalacji czyszczącej z użyciem rozpuszczalników z najłatwiejszą obsługą przy przemyślanej konstrukcji.

Korzyści dla użytkowników:

  • Doskonale przyjazna dla użytkownika konserwacja: przemyślana, modułowa konstrukcja ułatwia dostęp.
  • Intuicyjna obsługa urządzenia: nowy panel HMI z przejrzystym śledzeniem przebiegu procesu dzięki zintegrowanej wizualizacji części.
  • Zwiększona pojemność wsadowa: zwiększa przepustowość i redukuje koszty za sztukę.
  • Zwiększona możliwość skalowania: Użycie węglowodorów oraz modyfikowanych alkoholi przy zmieniających się warunkach produkcyjnych.
  • Zoptymalizowana technologia urządzenia: zapewnia lepsze mycie części.
  • Doskonałe warunki do przeprowadzania czynności konserwacyjnych: przemyślana, modułowa konstrukcja ułatwia dostęp.
  • Intuicyjna obsługa urządzenia: nowy panel HMI z  z przejrzystym śledzeniem procesu dzięki zintegrowanej wizualizacji części.
  • Duża elastyczność: maksymalne wykorzystanie dzięki różnym zestawieniom partii towarów, kombinowanej obudowie filtrów oraz konserwacji.

EcoCcoreZ powrotem

Downloadform pdf pl