• Mycie wstępne
  • Czyszczenie pośrednie podczas procesów produkcji, np. po obróbce mechanicznej, przekształcaniu
  • Czyszczenie precyzyjne ze specyfikacjami czystości
  • Czyszczenie końcowe przed montażem, kontrolą jakości, pakowaniem
  • Czyszczenie połączone z montażem
  • Aktywizacja powierzchni, np. szorstkowanie przed powlekaniem, sklejaniem, uszczelnianiem
  • Usuwanie zadziorów i czyszczenie
  • Czyszczenie z ochroną antykorozyjną lub pasywizacja
Downloadform pdf