• Wodne systemy czyszczące jako instalacje jedno- i dwukomorowe, do 8 partii/h
  • Wodne systemy do czyszczenia poprzez zanurzenie, do 20 partii/h
  • Systemy czyszczące rozpuszczalnikami jako instalacje jedno- i dwukomorowe, do 12 partii/h
  • Wysokociśnieniowe czyszczenie rozpuszczalnikami
  • Elastyczne techniki procesowe, np. natryskiwanie, zanurzanie, zalewanie ciśnieniowe, mycie z zalewaniem iniekcyjnym, ultradźwięk - także różnymi częstotliwościami mieszanymi, pulsujące czyszczenie ze zmianą ciśnienia
  • Elastyczny ruch towarów, np. obracanie, odchylanie, oscylowanie
  • Sterowane częstotliwością napędy obrotowe do łagodnego czyszczenia
  • Suszenie próżniowe (rozpuszczalnik), suszenie gorącym powietrzem połączone z suszeniem próżniowym (wodne)
  • Przygotowanie medium dostosowane do technologii czyszczenia, procesu, zabrudzenia i przepustowości, np. destylacja, parownik próżniowy, ultrafiltracja, instalacja wody zdemineralizowanej, roztwór odsalający
  • Automatyzacja częściowa i pełna z transportem towarów
Downloadform pdf pl