• Wodne systemy czyszczenia, np. systemy komorowe, systemy natryskowe, obrotowe maszyny transferowe, systemy do czyszczenia poprzez zanurzenie
 • Systemy czyszczenia rozpuszczalnikami, np. systemy komorowe
 • Wysokociśnieniowe czyszczenie rozpuszczalnikami
 • Elastyczne techniki procesowe, np. natryskiwanie, zanurzanie, zalewanie ciśnieniowe, mycie z zalewaniem iniekcyjnym, ultradźwięk - także różnymi częstotliwościami, pulsujące czyszczenie ze zmianą ciśnienia
 • Elastyczny ruch towarów, np. obracanie, odchylanie, oscylowanie
 • Suszenie próżniowe (rozpuszczalnik), suszenie gorącym powietrzem połączone z suszeniem próżniowym (wodnym), suszenie podczerwienią
 • Przygotowanie medium dostosowane do technologii czyszczenia, procesu, zabrudzenia i przepustowości, np. destylacja, parownik próżniowy, ultrafiltracja, instalacja wody zdemineralizowanej, osmoza, roztwór odsalający, zaopatrzenie w wodę ultraczystą
 • Czyszczenie na sucho, np. plazma, laser, CO2, czyszczenie próżniowo-powietrzne, nasycona i sucha para wodna
 • Obróbka powierzchniowa, np. pulsujący strumień wody, laser
 • Automatyzacja częściowa i pełna z transportem towarów
 • Systemy sterylne
 • Rozwiązania opakowaniowe
Downloadform pdf