Przemysł samochodowy i mobilność elektryczna

Wysokowydajny osuszacz próżniowy EcoCdry firmy Ecoclean odciąża jednostkę robotową

Lepszy wynik mycia przy zredukowanych inwestycjach

Spełnienie wyższych wymagań odnośnie czystości przy takim samym czasie taktowania – aby trwale spełnić to wymaganie przy myciu obudów skrzyń korbowych do silników wysokoprężnych, niemiecki producent samochodów wyposażył swoje jednostki robotowe w wysokowydajne osuszacze próżniowe EcoCdry firmy Ecoclean. Osuszacze pozwalają na rezygnację ze wstępnego osuszania w komorze robota i dostępny czas taktowania wykorzystać na mycie i okrawanie pod wysokim ciśnieniem.

Części do silników i skrzyni biegów w branży samochodowej są często okrawane pod wysokim ciśnieniem i czyszczone przy użyciu jednostek robotowych. Dzięki swojej elastyczności pozwalają one na spełnienie wysokich wymagań odnośnie czystości w przypadku takich elementów, jak głowice cylindrów, bloki silników i obudowy skrzyń korbowych. W przypadku podwyższenia wymagań dotyczących pozostałych zanieczyszczeń, np. w przypadku nowej generacji silników, robot potrzebuje więcej czasu na mycie i okrawanie w swojej komorze. Z powodu przepustowości wyznaczonej taktowaniem linii konieczne jest w większości przypadków użycie dodatkowych jednostek robotowych. Tak też było w przypadku dużego, niemieckiego producenta samochodów. Jednak firma wspólne z firmą Ecoclean, Monschau, znalazła bardziej wydajne rozwiązanie.

Mycie i okrawanie zamiast wstępnego osuszania

Obudowy skrzyń korbowych są obecnie czyszczone i okrawane w jednostkach robotowych EcoCflex Classic. Przed opuszczeniem komory obróbkowej przez czyszczony komponent duża część wody jest usuwana w wyniku wstępnego osuszenia. Dlatego robot ustawia obudowę skrzyni korbowej przed urządzeniem nadmuchowym umieszczonym wewnątrz komory roboczej. Ta operacja zajmuje do dziesięciu sekund całkowitego czasu taktowania.
Aby „stracony” na wstępne osuszanie czas sensownie wykorzystać, w każdej jednostce robotowej umieszczono urządzenie EcoCdry. Firma Ecoclean opracowała wysokowydajny osuszacz próżniowy razem z nowym urządzeniem EcoCflex 3 przed rokiem. Ta jednostka robotowa, będąca następcą modelu EcoCflex Classic, został od samego początku zaprojektowana w taki sposób, że kompletne suszenie odbywa się poza instalacją myjącą. EcoCdry należy przy tym do wyposażenia seryjnego. Dzięki modułowej konstrukcji ten osuszacz próżniowy nadaje się również do dodatkowego montażu w już pracujących jednostkach robotowych.

Bezpieczne dla procesu suszenie dzięki efektywnej technice próżniowej

EcoCdry wyposażony jest oprócz normalnie stosowanej pompy próżniowej w dodatkowy zbiornik. W zbiorniku jest stale wytwarzana przez pompę próżnia. Ponieważ pompa przy normalnych w przemyśle samochodowym, krótkich czasach taktowania i tak pracuje przez cały czas, to ta energia nie jest już bezsensownie zużywana, lecz efektywnie wykorzystywana.

Po umieszczeniu obudowy skrzyni korbowej przez ładowarkę portalową w komorze próżniowej i jej zamknięciu, następuje gwałtowne wytworzenie próżni w zbiorniku. W efekcie w ciągu jednej sekundy powstaje podciśnienie o wartości około 500 mbar. Przy tym tworzy się bardzo mocny strumień powietrza. Ten strumień powietrza praktycznie „zrywa” wodę z czyszczonego komponentu i transportuje ją przez przewód rurowy do zbiornika. Następnie już dostępna próżnia dla bezpiecznego procesu suszenia części zwiększana jest do wartości 30 mbar.

Zredukowane koszty inwestycyjne

Ponieważ przylegająca do części woda nie stanowi już problemu dla EcoDry, można zrezygnować ze wstępnego osuszania w jednostce robotowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu niemiecki dostawca części ma do dyspozycji dziesięć sekund więcej na mycie. Ten czas jest wykorzystywany do dłuższego mycia krytycznych obszarów obudowy skrzyni korbowej i do dokładnego usunięcia ewentualnie obecnych na powierzchni wiórów. To umożliwia wydajne spełnienie zaostrzonych kryteriów czystości bez konieczności inwestowania w dodatkowe instalacje czyszczące. Naturalnie użycie wysokowydajnych osuszaczy próżniowych wiąże się z pewnymi dodatkowymi inwestycjami. Ale i tak są one niższe w porównaniu do kosztów zakupu niezbędnej, dodatkowej jednostki robotowej.

Autor: Doris Schulz

Manfred Hermanns

Telefon: +49 (0)2472 83-0
E-mail: manfred.hermanns(at)ecoclean-group.net

Downloadform pdf