Kompleksowe pozyskiwanie danych procesowych i produkcyjnych łącznie z historią

  • Stan urządzenia poprzez dane online
  • Wizualizacja procesu włącznie z wyborem i wyświetlaniem łańcucha kroków
  • Historia danych obsługi
  • KPI takie jak OEE, obciążenie zakładu, efektywność
  • Archiwum i statystyki wiadomości

Downloadform pdf