Zgodność z wymaganiami klienta odnośnie dokumentacji i śledzenia

  • Przegląd wszystkich przeprowadzonych procesów mycia
  • Indywidualne raporty z procesów mycia łącznie z parametrami procesu
  • Zarządzanie programem mycia z historią wersji i raportowaniem 
  • Biblioteka wszystkich ważnych dokumentów związanych z urządzeniem
  • Oś czasu dla ważnych wydarzeń

Downloadform pdf pl