Planowanie i wykonanie produkcji dla obecnych i przyszłych zamówień

  • OEE, dostępność, wykorzystanie
  • Przegląd czasu pracy i wydajności
  • Monitoring wszystkich systemów urządzenia niezależny od lokalizacji i czasu
  • Statystyki wiadomości

Downloadform pdf