• Wodne systemy czyszczące, np. elastyczne ogniwa robotów, systemy transferujące, taśmowe systemy natryskowe, systemy do czyszczenia poprzez zanurzenie, systemy komorowe
 • Wodne wysoko- i niskociśnieniowe systemy okrawające (300 do 3000 bar)
 • Systemy czyszczenia rozpuszczalnikami jako systemy jedno- i dwukomorowe
 • Czyszczenie wodne lub rozpuszczalnikami połączone z czyszczeniem plazmowym
 • Wysokociśnieniowe czyszczenie rozpuszczalnikami (10 do 16 bar)
 • Elastyczne techniki procesowe, np. natryskiwanie, zanurzanie, zalewanie ciśnieniowe, mycie z zalewaniem iniekcyjnym, ultradźwięk - także różnymi częstotliwościami, pulsujące czyszczenie ze zmianą ciśnienia
 • Elastyczny ruch towarów, np. obracanie, odchylanie, oscylowanie
 • Suszenie próżniowe po czyszczeniu z rozpuszczalnikiem lub wodnym, suszenie gorącym powietrzem połączone z suszeniem opróżnionym (wodne)
 • Przygotowanie medium dostosowane do technologii czyszczenia, procesu, zabrudzenia i przepustowości, np. destylacja, parownik próżniowy, ultrafiltracja, instalacja wody zdemineralizowanej, osmoza, roztwór odsalający
 • Czyszczenie na sucho, np. plazma, laser, CO2, powietrze, nasycona para wodna
 • Obróbka powierzchniowa, np. pulsujący strumień wody pod wysokim ciśnieniem
 • Automatyzacja częściowa i pełna z transportem towarów na przenośnikach rolkowych, przez roboty lub portale załadunkowe
Downloadform pdf