EcoCdry

Highly efficient vacuum dryer for the special drying of scooping components

EcoCdry

EcoCdry

EcoCdry

EcoCdry

EcoCdry – Wysokowydajny osuszacz próżniowy do specjalnego osuszania części o złożonej geometrii

Wysokowydajny osuszacz próżniowy EcoCdry został opracowany w celu maksymalnego wykorzystania czasu taktującego w przypadku elastycznych instalacji czyszczących do mycia części. EcoCdry jest w stanie niezawodnie i jeszcze szybciej osuszać również części o bardzo wysokim poziomie resztkowej wilgotności. W tym celu osuszacz próżniowy wyposażany jest w specjalny zbiornik magazynujący, w którym w czasach pomocniczych wytwarzana jest próżnia. Resztki cieczy mogą zostać wtedy gwałtownie odessane z części za pośrednictwem dopasowanej do części matrycy ssącej. Na koniec musi zostać wytworzona resztkowa próżnia w celu uzyskania całkowicie suchych części.

Metody

 • Wysokowydajny osuszacz próżniowy do specjalnego osuszania części o złożonej geometrii
 • Impulsowe odsysanie cieczy i jednoczesne wytworzenie próżni
 • Możliwość rezygnacji ze wcześniej podłączonej jednostki wydmuchującej w urządzeniu EcoCflex 3
 • Dzięki temu część tylko w niewielkim stopniu schładza się przed osuszaniem próżniowym
 • Próżnia wytwarzana jest w czasach przestoju w zbiorniku magazynującym
 • Wyraźnie zredukowany czas taktujący dzięki podłączonemu zbiornikowi magazynującemu

Wyposażenie

 • Załadunek przez przenośnik rolkowy, portal lub robota
 • Możliwości opcjonalnego wyboru różnych pomp próżniowych
 • Zbiornik magazynujący zamontowany bezpośrednio do komory procesowej lub w oddaleniu do 10 m
 • Kompaktowa jednostka Plug & Play do łatwego późniejszego montażu do już zamontowanych instalacji czyszczących

Korzyści

 • Krótki czas trwania procesu wynoszący od 1,5 do 3 sek.
 • Niskie nakłady związane z myciem dzięki funkcji samooczyszczania komór procesowych
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa procesu i dostępności dzięki prostej konstrukcji urządzenia
 • Metoda o ok. 65% bardziej energooszczędna od przedmuchiwania sprężonym powietrzem w połączeniu z konwencjonalnym osuszaniem próżniowym
 • Brak wahań ciśnienia w sieci sprężonego powietrza po stronie klienta
 • Możliwość łatwego doposażenia w każdym momencie

Z powrotem

Downloadform pdf pl