• Czyszczenie pośrednie podczas procesów produkcji, np. po obróbce mechanicznej
  • Czyszczenie końcowe przed montażem
  • Aktywizacja powierzchni, np. szorstkowanie przed powlekaniem
  • Usuwanie zadziorów i czyszczenie przed montażem
  • Czyszczenie z ochroną antykorozyjną lub pasywizacja
  • Czyszczenie precyzyjne ze specyfikacjami czystości
Downloadform pdf