EcoCmax

EcoCmax

EcoCmax

EcoCmax

EcoCmax

EcoCmax - maksymalne wyposażenie, maksymalne możliwości

EcoCmax jest wydajnym urządzeniem myjącym, które przekonuje do siebie dwoma doskonałymi cechami:

Różnorodność wariantów podczas mycia
EcoCMax jest jednokomorowym urządzeniem myjącym, pracującym na bazie wody. W przeznaczonej do pracy z próżnią komorze roboczej realizowany jest 3-stopniowy proces mycia połączony z osuszaniem. Przebieg programu mycia można bez problemu dopasowywać do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia detali.

Niezależnie od tego, czy będzie to usuwanie większych zanieczyszczeń lub dokładne mycie – elastyczne użycie mycia natryskowego, zalewowo-iniekcyjnego (IFW), ultradźwiękowego, pojedynczo lub w połączeniu ze sobą, to zawsze można liczyć na doskonałą czystość części.

Niezmienna zdolność cieczy myjcej do uzdatniania
System filtrujący i kaskadowe prowadzenie może być w każdym momencie elastycznie dopasowane do danych wymagań. Urządzenie gwarantuje konsekwentnie stabilną jakość kąpieli i przez to pewny i niezmienny efekt mycia. 

Z powrotem