Centra technologiczne Ecoclean – innowacyjne myślenie dla maksymalnych korzyści dla klienta

Zaawansowana technologia i wydajność oraz wysoki poziom kompetencji w zakresie doradztwa i planowania są cechami odróżniającymi firmę Ecoclean od konkurencji na ryku przemysłowej techniki mycia.

Niezależnie od tego, czy jest to mycie wodne czy też na bazie rozpuszczalnika; mycie zanurzeniowe, natryskowe lub wysokociśnieniowe; suszenie gorącym powietrzem czy próżniowe, urządzenie jednokomorowe lub wielokomorowe, gratowanie lub mycie wysokociśnieniowe – w naszych centrach technologicznych prezentowane są z bliska różne systemy mycia, suszenia i gratowania. Poza tym przeprowadzamy próby związane z myciem lub gratowaniem z użyciem oryginalnych części w warunkach zbliżonych do normalnych warunków produkcyjnych. Stanowi to istotną zaletę przy wyborze optymalnej maszyny i procesu do mycia określonych detali bowiem wyniki testów, jakie uzyskuje się w porównywalnych metodach, stanowią najbardziej niezawodną bazę dla określenia optymalnego rozwiązania.


Z centrami technologicznymi sąsiadują laboratoria, w których przeprowadza się analizy zanieczyszczeń, próby kompatybilności oraz określa się zdolność mycia oraz jakość mediów myjących. 

Poza tym nasze centra technologiczne są zalążkiem wszystkich innowacji dotyczących technologii urządzeń i procesów technologicznych realizowanych przez grupę Ecoclean. Idee i pomysły zamieniane są w produkty i przy wykorzystaniu metod symulacyjnych opracowywane są nowe techniki, aż do momentu osiągnięcia przez nie gotowości do produkcji seryjnej - i to zarówno w odniesieniu do pytań i wątpliwości danego klienta, jaki i nowych generacji urządzeń.

SBS Ecoclean posiada centra technologiczne na całym świecie. W ten sposób jesteśmy zawsze w pobliżu naszych klientów i oferujemy im również po zakupie urządzeń i ich instalacji kompleksową opiekę i usługi doradcze.

Czyszczona część i rodzaj jej zanieczyszczenia określają rodzaj medium myjącego oraz typ użytej maszyny myjącej. Jaki środek myjący zapewni oczekiwany rezultat w przypadku danych detali klienta? Wykorzystujemy nasze doświadczenie i przeprowadzamy próby – Nasi klienci mogą zobaczyć wynik testów na miejscu.

Nasze usługi:

  • Próby mycia związane z użyciem instalacji myjących pracujących na bazie wody lub rozpuszczalników przy zastosowaniu mycia natryskowego i zalewowego, mycia ultradźwiękowego, usuwania smarów przy użyciu pary oraz suszenia gorącym powietrzem i przy użyciu podczerwieni i próżni
  • Kontrola i analizy czystości (VDA 19 / ISO 16232)
  • Szkolenia dla użytkowników
  • Szkolenia serwisowe

 

Europa

Filderstadt (Niemcy)
E-mail: testcenter.filderstadt(at)ecoclean-group.net

Le Mans (Francja)
E-Mail: testcenter.france(at)ecoclean-group.net

Alcester (Wielka Brytania)
E-mail: testcenter.uk@ecoclean-group.net


Ameryka

Southfield (USA)
E-mail: testcenter.usa(at)ecoclean-group.net


Azja

Downloadform pdf pl